Brazilian Jiu Jitsu: Improving Through Positioning

2524707753_201dc50421_z.jpgAs covered before, improving in Brazilian Jiu jutsu takes dedication and hard work. For beginners, adopting the correct mindset towards body position plays a particularly important role in reaching…

Source: Brazilian Jiu Jitsu: Improving Through Positioning

Advertisements